akmu.org

Salasanaattori

Salasanan pituus Käytä erikoismerkkejä

Yksinkertainen salasana-generaattori. Lataa.
<?php
function salasanaattori($pituus$spesiaaleja) { //Funktio luo $pituus pitkän salasanan, $spesiaaleja (arvo 1 = käytetään erikoismerkkejä) määrittää käytetäänkö salasanassa erikoismerkkejä.
    
$az range('a''z'); //Luodaan taulukko a:sta z:taan.
    
$azi range('A''Z'); //Toinen samanlainen taulukko, mutta isoilla kirjaimilla.
    
$num range(09); //Kolmas taulukko, jossa numerot 0:sta yhdeksään.
    
if($spesiaaleja == 1) { //Jos käytetään erikoismerkkejä luodaan vielä neljäs taulukko, jossa on erikoismerkit.
        
$spesiaali = array("!""#""%""&""/""("")""=""-""_""*""^"".""$""@");
    } else {
        
$spesiaali = array();
    }
    
$merkit array_merge($az$azi$num$spesiaali); //Yhdistetään taulukot yhdeksi taulukoksi, josta löytyy kaikki tarvittavat merkit salasanan luontiin.
    
$lm count($merkit); //Lasketaan merkkien määrä taulukossa.
    
$lm--; //Vähennetään määrästä yksi, koska taulukko alkaa 0:sta eikä 1:stä.
    
$salasana ""//Luodaan tyhjä muuttuja salasanalle.
    
for($i 0$i $pituus$i++) { //Silmukka jossa lisätään merkit yksitellen muuttujaan.
        
$satunnainen random_int(0$lm); //Valitaan arvotulla numerolla merkki taulukosta.
        
$salasana .= $merkit[$satunnainen];  //Lisätään merkki salasanaan.
    
}
    return 
$salasana//Palautetaan valmis salasana.
}
?>